Eğitim, kişiye istendik davranışı kazandırmaktır. Her çocuğun, sahip olduğu yetenekleri geliştirmek ve yaşamında başarılı olabilmek için gerekli imkânlardan toplumun belirlediği ölçülerde yararlanması en doğal hakkıdır.

Çocuğa bu hakkı en düzenli biçimiyle okul vermektedir. Toplumumuzda, kaliteli bir okul eğitiminden geçmemiş bir insanın yaşamı boyunca başarılı olma şansı düşüktür. İstisnalar olmak kaydıyla. Bu süreçte, birey ortaöğretim yıllarının temel taşlarını oluşturacak bilgi ve becerilerle donanmış olmalıdır. Algoritma Yayınlarının ilk amacı, öğrencilerin okulda eğitimini aldıkları derslere yardımcı olarak gerekli donanımı sağlamak ve öğrencileri ileriki yıllarda girecekleri sınavlara hazırlamaktır.

Algoritma Yayınevi olarak, bu yorucu süreçte yükünüzü hafifletmek için kitap ve test türü materyallerimizle sizlerin yanınızda olacağız. Algoritma Yayınları öğrencilere okul derslerinde yardımcı olmanın yanında, öğrencilerin bilgilerini artırmak ve öğrendiklerini pekiştirmek için hem sınıf içi etkinliklerde hem bireysel çalışmalarda vazgeçilmez yardımcı kaynaklar olarak hazırlanmıştır. Kitaplardaki üslup, kavratıcı ve pratiktir. Algoritma Yayınevi setleri, sizleri hedeflerinize ulaştıracak gerekli ve yeterli birer kaynaktır. Setlerimiz, uzman kadromuzun aylarca süren çalışmalarıyla MEB müfredatı dikkate alınarak beceri temelli sorularla hazırlanan güvenilir ve eksiksiz birer kaynak olarak hizmetinizdedir.

Şansın, sadece sınavlarda değil yaşamınızın her alanında yanınızda olması dileğiyle… !